ศิลปะมีความสำคัญอย่างไรกับเราบ้าง 

ในโลกของเรานั้นเข้าว…

อ่านต่อ →