ในระดับน้ำทะเลเราอาจจะพบเจอสัตว์ใต้น้ำที่ต่างกันเช่น ปูยักษ์ Giant Spider Crab 

  ว่ากันว่าอวกา…

อ่านต่อ →