12 สิงหาคมวันแม่แห่งชาติ 

คนไทยมักรู้ดีอยู่แล้วว่าวันที่ 12 สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติโดยจะมีวันแม่แห่งชาตินี้ตรงในวันที่ 12 สิงหาคมในทุกๆปีอยู่แล้ว ซึ่งในวันแม่นี้ทุกคนมักจะมีความซาบซึ้งกันดีเกี่ยวกับความรักของแม่ที่มีให้แก่ลูกแต่เราก็มักจะทราบกันดีว่าวันสำคัญนี้ตรงกับวัน เฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หรือพระราชชนนีพันปีหลวง นั่นก็คือวันที่ 12 สิงหาคม ซึ่งถือได้ว่าเป็นวันคล้ายพระราชสมภพ 

และก็ยังถือได้ว่าเป็นวันแม่แห่งชาติของประเทศไทยของเราอีกด้วย โดยหลายคนมักจะมีการแสดงความรักด้วยการให้ดอกไม้นั่นก็คือดอกมะลิหรือหลายๆคนก็จะแสดงความรักกันในวันนี้โดยลูกๆทั้งหลายก็จะมีการเข้าไปกราบไหว้ขอพรหรือเป็นการเข้าไปกราบไหว้เพื่อขอขมาในสิ มีลูกได้ล่วงเกินแม่ไป โดยการใช้ดอกไม้หรือดอกมะลิในการว่ายน้ำมีความหมายดังต่อไปนี้

ความหมายของดอกมะลิ

ดอกมะลิจะเป็นดอกที่มีสีขาวความหมายของมันก็คือมันเป็นดอกไม้ที่มีความบริสุทธิ์ นอกจากนั้นมันยังเป็นดอกไม้ที่มีความเย็นและความหอมซึ่งส่งกลิ่นให้ทุกคนที่ได้กลิ่นนั้นจะมีความสดชื่นระรื่นจิตใจ จึงทำให้ได้มีการตั้งดอกมะลิเป็นทดแทน หรือเป็นสัญลักษณ์ เพื่อนำมาไหว้แม่ในวันแม่แห่งชาติ 

ประวัติของวันแม่แห่งชาติมีดังต่อไปนี้ 

แต่เดิมโดยนานมาแล้วนั้นได้มีการกำหนดวันแม่ตรงกับวันที่ 15 เมษายน ในทุกๆปี ทั้งหมดนี้เป็นการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ได้มีการประกาศรับรองในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2493 โดยพวกเขานั้นได้มีการพิจารณาและเห็นว่า ในวันแม่ของสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภาวัฒนธรรมแห่งชาตินั้น ได้เป็นผู้รับมอบหมายให้มีการจัดงานวันแม่ มาในวันที่ 15 เมษายนพ.ศ 2493 ด้วยการจัดตั้งนี้เป็นครั้งแรก จากนั้นก็ทำตามประเพณีแบบนี้เรื่อยมา 

เรื่องเหล่าบรรดาประชาชนก็ให้ความสนับสนุนเกี่ยวกับบุญในวันนี้เป็นจำนวนมากและถือได้ว่าวันนั้นเป็นวันที่มีความสำคัญเรื่อยมา ซึ่งในการจัดงานนั้นก็จะมีการจัดเกี่ยวกับการประกวดแม่หรือขอคำขวัญวันแม่สืบเนื่องกันมา ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นเกียรติให้แก่บรรดาแม่ทั้งหลาย และทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นการ เพิ่มความสำคัญต่างๆ ใครแน่อีกด้วย เรื่องราวเหล่านี้จึงสืบเนื่องยาวมาเป็นวันแม่ประจำปีแห่งชาติ ตามประกาศของรัฐบาล ของนายจอมพลปพิบูลสงคราม ( ในสมัยนั้น )ซึ่งโดยทั่วไปก็จะมีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีว่านั่นคือวันแม่แห่งชาติ 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าต่อมาในปีพุทธศักราช 2519 ทางราชการก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาใหม่ พึ่งได้ถือว่า วันเสด็จพระราชสมภพ ของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ นั่นก็คือวันที่ 12 สิงหาคม ได้เปลี่ยนแปลงเป็นวันแม่แห่งชาติ เช่นการเปลี่ยนแปลงนี้ก็เริ่มได้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธศักราช 2519 เป็นต้นมา 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  สถิติหวยลาว 62