เกาะปะการังจอห์นสตันที่ถูกปิดตายหลังจากที่ใช้ในการทดสอบทางเคมี

เกาะปะการังจอห์นสตัน

เกาะปะการังจอห์นสตันได้ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกได้รับการปลดประจำการโดยกองทัพสหรัฐในปี2004หลังจากที่มันได้ถูกใช้ให้เป็นพื้นที่ในการทดสอบอาวุธมานานหลายทศววรรษ ประธานาธิบดี แฟรงคลิน ดี รูสเวต์ ได้มอบอำนาจให้กองทัพเรือก่อตั้งสนามบินทหาร ซึ่งได้กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสู่การเป็นฐานทัพทหารในช่วงเวลาต่อมาก็ได้มีการมอบอำนาจให้กับกองทัพอากาศสหรัฐมันได้ถูกส่งผ่านระหว่างสาขาทหารและหน่วยงานต่างๆ

ตลอดประวัติศาสตร์พื้นที่แห่งนี้ที่เป็นทั้งพื้นที่ทดสอบอาวุธและฐานทัพทหาร โดยตั้งแต่ปี1958ถึงปี1963หมู่เกาะทั้งสี่ที่มีแนวปะการังอยู่รอบๆหรือที่เรียกว่า “ อะทอลล์” ซึ่งเป็นที่ตั้งในการทดลองอาวุธนิวเคลียร์และเต็มไปด้วยของเสียที่ปนเปื้อนสารเคมีหนึ่งในการทดสอบที่ได้เกิดความล้มเหลวนั่นก็คือ บลูกิลล์ ไพร์ม ซึ่งได้เป็นการทดสอบขีปนาวุธนิวเคลียร์ที่เกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ในขณะที่กำลังปล่อยขีปนาวุธออกไปได้มีการทดสอบนิวเคลียร์จำนวน35ครั้งในบริเวณใกล้เคียงกับอะทอลล์ในปี1965สถานที่แห่งนี้ได้ถุกเปลี่ยนมาใช้ในการทดสอบอาวุธเคมี

และได้เป็นที่เก็บสารกำจัดวัชพืช1.8ล้านแกลลอนหรือ6.8ล้านลิตร สำหรับใช้ปฎิบัติการ “ฝนเหลือง” สารชีวภาพลางชนิดที่ถูกปล่อยออกมาบนเกาะได้แก่ แฟรงซิเซลลา ทูลาเลนซิส ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคทูลารีเมียหรือที่เรียกกันว่าโรคไข้กระต่าย ซึ่งในยุคที่ไม่มียาปฎิชีวนะอันตราการตายจากโรคนี้มีถึง60%และยังมีการปล่อย คอกซิเอลลา เบอเนตติ  ซึ่งได้เป็นสาเหตุของโรคไข้คิวเป็นโรคที่แสงอาการคล้ายหวัดที่ทำให้เยื่อบุชั้นในของหัวใจอักเสบและสามารถกลายเป็นโรคเรื้อรังได้ในปี1970สภาคองเกรส

ได้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของเกาะทำให้เป็นสถานที่ สำหรับจัดเก็บซากการรื้อถอนและอาวุธเคมีที่ถูกทำลายจนถึงจุดหนึ่ง อะทอลล์ ได้กลายเป็นคลังแสงอาวุธทางเคมี6.6%จากอาวุธเคมีทั้งหมดของกองทัพสหรัฐโดยในปี2003โครงสร้างและสิ่งที่คอยอำนายความสะดวกที่มันได้ถูกนำเอามาใช้ในโรคงการอาวุธเคมีได้ถูกทำลายรวมไปถึงรันเวย์ก็ถูกปิดและสิ่งก่อสร้างเดียวที่มันยังได้เหลืองอยู่ก็คืออาคารศูนย์ปฎิบัติการร่วมที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของรันเวย์และที่เก็บอาวุธเคมีในพื้นที่จัดเก็บอาวุธรวมไปถึงกระท่อมควอนเซ็ทอย่างน้อยหนึ่งแห่งการอพยพครั้งสุดท้ายของบุคลากรทางทหารประตูทุกบานของอาคารศูนย์ปฎิบัติร่วมได้ถูกปิดตายด้วยการเชื่อมในปัจจุบันพื้นที่เกาะแห่งนี้ไม่ได้ถูกใช้งานทางการทหารอีกต่อไป ซึ่งในปัจจุบันถูกบริหารจัดการโดยหน่วยงานอนุรักษ์ปลาและสัตว์ป่ามันได้ถูกกำหนดให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งชาติ

 

ขอขอบคุณ  entaplay slot  ที่ให้การสนับสนุน