สงครามระหว่างอเมริกันกับอินเดีย

สงครามระหว่างอเมริกันกับอินเดีย ซึ่งพวกอินเดียนั้นไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมของคนขาวในขณะที่คนขาวแซกซอดไมตรีเพื่อขอสงบศึกและเชิญฝ่ายอินเดียเข้ามาที่เจมส์ทาวน์ที่เจรจากันอยู่นั้นฝ่ายคนสขาวได้วางยาพิษในน้ำและอาหารที่นำมาเลี้ยงชาวอินเดียและสังหารผู้ติดตามจำนวน 200 คนจากนั้นก็เปิดฉากไล่ล่าชาวอินเดีย

จนสามารถวาดล้างอินเดียจากระแวกนั้นทั้งสังหารและจับเป็นทาสสำเร็จและจึงมีการขยายเจมส์ทาวน์ขึ้นเป็นเวอร์จิเนีย

แต่สงครามก็ยังไม่สิ้นสุดกับรุกรามไปยังตามที่ต่างๆจนยากที่จะหยุดได้จากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งจากเผ่าหนึ่งไปสู่อีกเผ่าหนึ่งทุกๆที่ที่คนขาวบุกไปสร้างอาณานิคมขึ้น

สงครามดำเนินต่อไปทั้งสองฝ่ายต่างเกิดความสูญเสียเป็นอย่างมากมายพอๆกันแม้คนขาวจะมีอาวุธที่ทันสมัยกว่ามากก็ตามแต่ฝ่ายอินเดียก็มีคนมากกว่าและความชำนาญพื้นที่ที่มากกว่าต่อมาอังกฤษก็เริ่มมาอาศัยความขัดแย้งกันเองระหว่างฝ่ายอินเดียมาใช้เป็นประโยชน์

ซื้ออินเดียบางผ่าให้เข้ามาเป็นพวกเข้าโจมตีอินเดียด้วยกันเองจนกระทั่งมาถึงช่วงสงครามประกาศอิสระภาพระหว่างสหรัฐอเมริกาและอังกฤษที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช1775 ได้มีอินเดียบางเผ่าได้ไปเข้ากับอังกฤษแต่บางเผ่าได้หันไปเข้ากับฝ่ายอเมริกัน

เพราะแต่ละเผ่าต่างก็เชื่อว่าอีกฝั่งจะช่วยเหลือตนหากฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายชนะแต่เมื่อเสร็จสิ้นสงครามครั้งนั้นโดยที่ฝ่ายอเมริกันเป็นฝ่ายชนะนั้นและมีการตกลงเซ็นต์สัญญาสงบศึกกันที่ปารีสในปีคริสต์ศักราช1783 อังกฤษยินยอมรับรองเอกราชของสหรัฐอเมริกาและยอมยกประโยชน์เหนือชนเผ่าพื้นเมืองให้แก่สหรัฐบทั้งหมด

การกระทำเช่นนี้ชนเผ่าพื้นเมืองไม่ได้รู้เห็นด้วยเลยจึงเท่ากับพวกเขาถูกขายให้แก่สหรัฐโดยที่ตัวเองไม่ทราบว่าถูกจับไว้ไปเป็นทาสตั้งแต่เมื่อไร่และนับจากนั้นเองสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นดำเนิน นโยบายจัดการกับชนเผ่าพื้นเมืองอย่างเด็ดขาดโดยเริ่มต้นจัดการกับเผ่าอินเดียเผ่าเชอโรกีที่ไปเข้ากับฝ่ายอังกฤษในช่วงเกิดสงครามประกาศอิสระภาพก่อนเป็น

การนำร่องสงครามอินเดียนับจากนั้นมาจึงเป็นสงครามระหว่างชาวอเมริกันกับอินเดีย    หวยดี    สงครามระหว่างอเมริกันกับอินเดียได้ดำเนินต่อไปจนถึงปีคริสต์ศักราช 1830 ประธานาธิบดีแอนดรูซ์ แจ็กสัน ได้มีการออกกฎหมายจำกัดถิ่นที่อยู่ชาวพื้นเมืองอินเดียขึ้นเรียกว่ากกฎหมายโยกย้าย

กฎหมายฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการอพยพชนพื้นเมืองชาวอินเดียจากฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นเขตที่คนขาวอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นโดยโยกย้ายชาวอินเดียไปอยู่ทางตะวันตกแทนถือเป็นการจำกัดสิทธิชนพื้นเมืองอย่างร้ายกาจอีกครั้งนึงจึงเกิดการลุกขึ้นต่อต้านคนผิวขาครั้งใหญ่ขึ้นอีกครั้งและรุนแรงที่สุดตั้งแต่สงครามประกาศอิสระภาพเป็นต้นมา