ประเพณีและวัฒนธรรมที่ได้มีการสืบทอกันมาอย่างยาวนาน

ประเพณีของภาคใต้

ประเพณีภาคใต้จังหวัดสตูน การละเล่นการแข่งขันว่าวประเพณีจัวหวัดสตูน การแข่งขันว่าวประเพณีมีมาตั้งแต่ปี2519โดยจะใช้สนามบินที่จังหวัดสตูนเพื่อเป็นสถานที่สำหรับในการจัดงานแข่งขันว่าวจากนั้นก้ได้มีการจัดการแข่งขันมาต่อเนื่องโดยตลอดจนได้กลายมาเป็นถือประเพณีหนึ่งของจังหวัดสตูนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูนเขาก้ยังมองเห็นและก็ได้ให้ความสำคัญในการจัดงานประเพณีการแข่งขันว่าวของคนชาวภาคใต้จังหวัดสตูน

จากนั้นก็ได้เลงเห็นว่าหน้าจะจัดให้อยู่ในประเพณีในการแข่งขันให้เป็นว่าวของจังหวัดสตูนจากนั้นก็ได้เป็นที่รู้จักกันอย่างแผร่หลายอีกทั้งยังรวมไปถึงต่างประเทศที่เขาเคยได้ยินประเพณีการแข่งขันว่าวและยังรวมไปถึงในประเทศบ้านเราด้วยหลักจากนั้นในปีต่อมาเขาก้ได้มีการชวนนักแข่งขันว่าวจากประเทศเพื่อนบ้านและประเทศต่างๆเพื่อเชิญให้เข้ามาร่วมแสดงด้วยและในการจัดงานนั้นจึงได้มีความป็นสากลและได้มีความที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาเป็นลำดับและก็ได้ใช้ชื่อว่างานมหกรรมว่าวประเพณี

และ การจัดงานการแสดงว่าวนานาชาติ  ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุสหรับในการแห่ผ้าที่มีขนาดพื้นยาวเพื่อไปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการนำขึ้นโอบล้อมรอบองค์พระบรมมธาตุเจดีย์ ณ วัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้เป็นประเพณีเพื่อให้พุทธศาสนิกชนเพื่อให้ยึดถือเพื่อให้ปฏิบัติสือทอดต่อๆกันมาอย่างเป็นเวลาช้านาน

ภาคกลาง ประเพณีลอยกระทง 

ซึ่งก็ได้ตรงกับวันเพ็ญเดือน12ได้มีการริเริ่มขึ้นในครั้งสมัยกรุงโขสุริโยทัยยังคงเป็นราชธานีโดยได้มีนางนางนพมาศหรือมีท้าวศรีจุฬาลักษณ์ที่ได้เป็นพระสนมเอกของพระ ร่วงและยังได้เปนผู้ที่ให้กำเนิดสำหรับในช่วงปัจจุบันยังได้มีการแผร่ออกไปอย่างมากและยังเป็นที่นิยมกันมากที่สุดอย่างกว้าขวางโดยผู้เฒ่าผู้แก่หรือผู้หรับผู้ใหญ่ก็จะเกนพวกผู้หญิงหรือเด็กๆมาเพื่อที่จะช่วยกันทำกระทงเพื่อที่จะได้นำเอาไปลอยลงที่แม่น้ำจากนั้นก้จะได้ทำการขมาพระแม่คงคาเพื่อเป็นการขอโทษที่ได้ปล่อยของเสียลงสู่แม่น้ำลำครอง

และเป็นการกล่าวถึงพระแม่คงคาเพื่อเป็นการยกโทษให้ในครั้งนั้นและพร้อมทั้งยังได้ขออธิษฐานขอแต่สิ่งที่จริงๆให้แก่ตนเองและคนรักและคนในครอบครัวอีกด้วยจากนั้นยังได้คงคุณค่าความเป็นไทยเอาไว้เพื่อร่วมมือร่วมใจกันเพื่อทุกคนจะได้อนุรักษ์วัฒนธรรมให้ได้อยู่คู่กับคนไทยไปนานๆสืบต่อไปให้ยันคนรุ่นหลานที่ยังไม่เคยได้พบเห็นกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประเพณีการลอยกระทง