ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ

ภาคเหนือนั้นก็จะมีประเพณีปอยส่างลองหรือประเพณีบวชลูกแก้ว

ประเพณีปอยส่างลองก็คือประเพณีบวชลูกแก้วซึ่งเป็นประเพณีของชาวไตหรือใหญ่เกือบทั้งหมดของจังหวัดแม่ห้องสอนประเพณีนี้เป็นการนำเอาเด็กชายที่มีอายุบวชเข้าพรรษาเป็นสามเณรโดยช่วงเช้าเด็กชายทั้งหมดจะถูกแต่งกลายเหมือนเป็นเจ้าชายโดยเลียนแบบเจ้าชายสินทะทะทรงออกผนวชและสำหรับในการแห่นั้นไม่เหมือนกับประเพณีที่บ้านอื่นเขาจะให้ลูกแก้วนั้นขี่ม้าขี่ช้างหรือขี่คอคนเพื่อที่จะให้เหมือนกับม้าของเจ้าชาย และใครที่ได้ไปเห็นที่ทางภาคใต้นั้นมีการแข่งเรือก็แปลว่า

ประเพณีภาคใต้นั้น จะเป็นประเพณีการแข่งเรือยอกอง  ประเพณีการแข่งเรือยอกองหรือที่คนในจังหวัดนราธิวาสเรียกว่าของอน ซึ่งเป็นภาษาพื้นเมืองของคนในท้องถิ่นในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งก็ได้เรียกตามลักษณะของเรือเพราะว่าลำเรือนั้นมันมีขนาดไม่เล็กและไม่ใหญ่ซึ่งมันได้มีความสวยงามมากถ้ายิ่งเป็นเรือที่ได้ประกอบขึ้นเสร็จใหม่จะมีการทาสีตกแต่งลวดลายอย่างปราณีตและได้บรรจงอย่างสวยงามมาก เรือยอกองจะใช้ในการประกอบอาชีพทำการปะมงจนถึงในปัจจุบันก็ยังมีอยู่แต่อาจจะน้อยลงไปกว่าแต่ก่อนและถ้าใครมีโอกาสก็สามารถไปเที่ยวชมงานประเพณีที่นี่ได้เลย

ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆนั้นซึ่งมันจะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่

ภาคเหนือ

ภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็น พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาและเป็นภูเขาสูงในการติดต่อการในระหว่างชุมชนจึงมีความที่ค่อนข้างลำบากในแต่ละชุมชนจึงได้มีประเพณีต่างๆที่มีเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปเช่นประเพณีการบวชลูกแก้วประเพณีการลอยกระทงเป็นต้นและสำคัญที่อยู่อาศัยก็เป็นในแบบที่ได้เคยปลูกกันมาเช่น ที่อยู่อาศัยนั้นมันจะเป็นทรงไทย แบบ กาแล  ภาคตะวนออกเฉียงเหนือหรือในภาคอีสานในมีสภาพภูมิศาสตร์ที่แห้งแร้งได้ขาดความอุดมสมบูรณ์และด้วยสาเหตุนี้ชาวบ้านได้มีความคิดและความเชื่อที่จะขอให้ฝนนั้นได้ตกต้องตามฤดูกาลจึงได้ทำให้เกิด ประเพณีงานบุญบั้งไฟและประเพณีงานแห่นางแมวเป็นต้น

และในภาคกลาง ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบลุ่มมีความอุดมสมบูรณ์จากแห่งน้ำมากมายและวัฒนธรรมต่างๆก็จะเกี่ยวข้องกับน้ำ เช่น ประเพณีการแข่งเรือ ประเพณีการลงแขก และ  ลักษณะการสร้างบ้านก็จะเป็นบ้านททรงไทยที่มีหลังคาสูงและได้มีการยกพื้นสูงเพื่อจะให้ช่วยระบายอากาศ

ภาคใต้  ในพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ติดกับทะเลประเพณีและวัฒนธรรมส่วนใหญ่จึงได้เกี่ยวข้องกับน้ำและทะเลและมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากมาย

 

สนับสนุนมาจาก  sagame