ประเพณีสงกรานต์มีดังนี้ 

ประเพณีสงกรานต์ถือได้ว่าเป็นประเพณีอีกอย่างหนึ่งของคนไทยเราโดยประเพณีนี้มีการสันนิษฐานว่าเรานั้นได้รับวัฒนธรรมหรือเป็นการนำมาผสมผสาน จัดเทศกาลโฮลีในอินเดียซึ่งเทศกาลนี้เราจะเห็นได้ว่าพวกเขาใช้สีในการสาดใส่กันแต่ทว่าของประเทศไทยเรานั้นเป็นการสาดน้ำใส่กันและกัน 

คำว่าสงกานของไทยเรานั้นถือได้ว่าเป็นภาษาของสันสกฤตความหมายของมันก็คือการเคลื่อนย้ายซึ่งนั่นอาจจะเป็นการอบประมาบ่งบอกถึงการเคลื่อนย้ายหรือความชอบในจักราศีเป็นการเคลื่อนย้าย โดยการเข้าปีใหม่ซึ่งเป็นความเชื่อของไทยรวมไปถึงความเชื่อของชาวต่างชาติที่อยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย 

ดังนั้นประเพณีสงกรานต์ของไทยจึงเปรียบได้กับว่าเป็นปีใหม่ของไทยนั่นเองซึ่งตามหลักความเป็นจริงแล้วในสมัยก่อนถือว่าวันสงกานนี เป็นการคำนวณเกี่ยวกับทางด้านของดาราศาสตร์ซึ่งในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงและกำหนดวันเป็นที่แน่นอนนั่นก็คือวันที่ 13-15 ของเดือนเมษายนในทุกๆปี  

พิธีในวันสงกาน มีดังนี้ 

ที่ส่งกันในสมัยก่อนมักจะเป็นการประกอบพิธีภายในบ้านหรือหมู่บ้านเพียงเท่านั้นแต่ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีต่างๆเรานั้นจากวิธีสงกานก็กลับกลาย ให้เป็นวันสงกาน ซึ่งการเล่นเหล่านี้ถูกขยายออกให้กว้างมากขึ้นเพราะทุกคนมีการเปลี่ยนทัศนคติตลอดจนความเชื่อสาเหตุนั่นก็คือวิธีส่งการจะใช้น้ำเป็นหลักในการประกอบพิธี เพื่อเป็นการแก้หรือการดับความร้อนของฤดูร้อนนั่นเองเพราะฤดูร้อนของไทยที่มีความร้อนมากที่สุดตรงกับเดือนเมษาของเราดังนั้นวิธีการเหล่านี้จึงเกิดขึ้นหลังจากการเล่นน้ำเพื่อให้ชุมชื่นก็มีการไปขอพรผู้ใหญ่ โดยการขอพรเหล่านี้เป็นการบ่งบอกถึงการกตันญูต่อคนในครอบครัวหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราควรเคารพนอกจากขอพรก็เหมือนของขมาอีกด้วย 

ในสมัยก่อนเราจะเห็นผู้คนมารวมตัวกันและมีการสาดน้ำใส่กันโดยใช้ขันแต่นั่นก็ต้องขอขมาก่อนที่จะศาสซึ่งผิดกับในปัจจุบันที่มีการสาดน้ำด้วยการใช้ปืนฉีดน้ำสาดใส่ทุกคนโดยไม่มีการขอขมาสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ผิด และเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นอย่างมากเราควรเคารพผู้ใหญ่หรือควรจะเล่นน้ำด้วยกันมีน้ำใจมีความเคารพต่อผู้อื่นด้วยเช่นกัน 

สถานที่ต่างๆที่เราสามารถไปเล่นน้ำในวันสงกรานต์ได้มีดังนี้ 

ในสมัยนี้วันสงกานสามารถเล่นได้ทุกที่แต่ที่สำคัญที่คนมักนิยมไปเล่นมากที่สุดนั่นก็คือในเมืองหรือแหล่งที่มีแม่น้ำลำคลองซึ่งการเล่นแบบนี้ถือว่าไม่เป็นการก่อกวนผู้อื่นและเป็นการเข้าสังคมโดยการพบปะผู้คนและควรเล่นในสถานที่ที่มีผู้คนเล่น