ประเพณีที่สำคัญของทั้งสองภูมิภาค

ภาคเหนือ พูดภาษาคำเมืองสวัสดีเจ้า และประเพณีที่สำคัญ 

ประเพณีปล่อยโคมลอยยี่เป็ง ประเพณีการปล่อยโคมลอยยี่เป็ง  คำว่ายี่เป็นภาษาล้านนาแยกได้สองคำคือคำว่ายี่ที่หมายถึงเดือนที่2หรือเดือนยี่ตามที่คนล้านนาเขาใช้เรียกเดือนพฤศจิกายนของทุกปีและคำว่าเป็ง ที่หมายถึงพระจันทร์วันเพ็ญ โดนชาวล้านนาจะเริ่มประเพณียี่เป็งในวันขึ้น14ค่ำและในคืนวันขึ้น15ค่ำก็จะนำเอากระทงไปลอยในแม้น้ำประเพณียี่เป็งของชาวล้านนานั้นอยู่บนลากฐานความเชื่อเดียวกันกับประเพณีลอยกระทงกับภูมิภาคอื่นๆ

วัตถุประสงค์ที่สำคัญคือขอขมาพระแม่คงคาบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อของชาวล้านนา จังหวัดน่านประเพณีแข่งขันเรือยาวประเพณีนี้เป็นประเพณีกีฬาเก่าแก่ย้อนกลับไปสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นที่นิยมใช้เล่นกันในพระราชวังไปจนถึงชาวบ้านล้านตลอดดังที่มีปรากฏในตามพระราชพิธีต่างๆในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ได้กล่าวถึงพระราชพิธีเดือน11จะมีการแข่งขันเรือยาวเกิดขึ้นเพื่อเป็นกรฝึกกำลังพลทหารกองเรือส่วนการแข่งขันเรือยาวประเพณีของชาวบ้านทั่วไปจะจัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการละเล่นเทศกาลทอดกฐินทอดผ้าป่าซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือน11ถึงเดือน12ซึ่งมันจะตรงกับฤดูน้ำหลากพอดี

ภาคอีสานจังหวัดหนองคาย

ประเพณีบุญบั้งไฟพญานาคเป็นปรากฏการที่ลูกไฟเท่าหัวแม่มือจนถึงขนาดไข่ไก่สีชมพูอมแดงและไม่มีควันกลิ่นหรือว่าเสียงพุ่งขึ้นแม่น้ำโขงสู่อากาศสูงประมาณ20 ถึง 50เมตรแล้วก็หายไปและได้มีจำนวนที่ไม่แน่นอนเกิดขึ้นตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง21นาฬิกาในเขตท้องถิ่นที่อําเภอโพนพิสัยอําเภอปากคาดอำเภอรัตนวาปีอำเภอบึงกาลอำเภอเมืองอำเภอสีเชียงใหม่และอำเภอสังคม จังหวัดหนองคายในวันขึ้น15ค่ำเดือน11ซึ่งได้ตรงกับวันออกพรรษาแต่ถ้าเดือนไหนมีเดือน8สองหนมักจะเกิดขึ้นในวันแรใ1ค่ำเดือน11

ซึ่งได้ตรงกับวันออกพรรษาของประเทศลาว ประเพณีแห่งเทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานีก่อนถึงวันเข้าพรรษาวันแรม1ค่ำในเดือน8ของทุกปีพุทธศาสนิกชนชาวไทยจะถือโอกาสนี้เพื่อเข้าวัดทำบุญเพื่อจะถวายเทียนพรรษาตามวัดวาอารามต่างๆถึงแม้ว่าการเข้าวัดทำบุญถวายเทียนพรรษาได้ถูกปรับบเปลี่ยนเพื่อให้ดูเหมาะสมกับเหตุการเป็นการถวายเป็นหลอดไฟไปแล้วก็ตามสำหรับการถวายเทียนพรรษานี้มันก็ยังคงอยู่คู่ไปกับสังคมไทยมาอย่างยาวนานและประเพณีนี้ก็ยังสามารถช่วยให้ผู้คนไม่ว่าจะเป็นลูกดกเล็กแดงก็สามารถพาเข้าวัดทำบูญได้เพื่อปลูกฝังจิตใต้สำนึกเพื่อให้ติดตัวไปตั้งแต่เล็กจนโต