ตำนานวัดแจ้ง

     สำหรับวัดแจ้งนั้นชื่ออย่างเป็นทางการของวัดนี้ก็คือวัดพระอรุณราชวราราม วรมหาวิหารซึ่งแต่เดิมนั้นวัดแจ้งมีชื่อเรียกว่าวัดมะกอก ซึ่งปัจจุบันนี้วัดมะกอกอยู่ในตำบลบางกอกใหญ่และมีตำนานบันทึกเป็นหลักฐานเอาไว้อย่างชัดเจนว่า ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์ได้มีการยกทัพผ่านมาทางแม่น้ำและเมื่อมาถึงวัดมะกอกซึ่งเวลาดังกล่าวนั้นเป็นเวลารุ่งเช้าพอดีทำให้พระองค์ได้สั่งให้ทหารมีการเปลี่ยนชื่อวัดมะกอกใหม่

เจ้าตากได้มีการตั้งชื่อใหม่ว่าวัดแจ้งเพื่อเป็นการสร้างนิมิตหมายอันดี เพราะว่าพระองค์เดินทางมาถึงที่วัดแห่งนี้ในช่วงเช้ามืดนั่นเอง หลังจากนั้นพระเจ้าตากสินก็ได้มีการย้ายเมืองหลวงมาที่กรุงธนบุรีและได้มีการสร้างพระราชวังใหม่ และพระราชวังใหม่ที่สร้างนั้นได้มีวัดแจ้งตั้งอยู่บริเวณตรงกลางทำให้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาที่วัดแจ้งจึงไม่มีพระสงฆ์มาจำพรรษาอยู่อีกเลย

หลังจากนั้นนั่นนานมาถึงช่วงสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้มีการทรงรับสั่งให้เปลี่ยนสถานที่ตั้งของเมืองหลวงใหม่ไปตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ทำให้วัดแจ้งถูกรื้อกำแพงวันออกและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระสงฆ์ก็เข้าไปจำพรรษาอยู่ที่วัดแจ้งได้ หลังจากนั้นมาถึงช่วงสมัยของรัชกาลที่ 2 พระองค์ได้มีการบูรณะซ่อมแซมวัดและมีการตั้งชื่อวัดใหม่จากวัดแจ้งให้เรียกว่าวัดอรุณราชวราราม 

        ตามตำราได้มีการระบุเอาไว้ด้วยว่าสมัยที่กรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงนั้นมันแจ้งถือได้ว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของกรุงธนบุรีเลยก็ว่าได้ที่สำคัญวัดแจ้งเคยเป็นที่ประดิษฐ์ฐานของพระบางและพระแก้วมรกตซึ่งต่อมาหลังจากที่มีการย้ายเมืองหลวงไปอยู่ในเขตกรุงเทพฯก็ได้มีการอัญเชิญพระแก้วมรกตไปไว้ที่วัด พระศรีรัตนศาสดารามแทน ส่วนค่าบางนั้นก็ถูกส่งคืนกลับไปที่เวียงจันทน์ 

       ปัจจุบันวัดแจ้งหรือวัดอรุณเป็นวัดที่โรครู้จักกันเป็นอย่างดีโดยจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปปั้นยักษ์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่หน้าวัดรายชื่อกันว่าอยากดังกล่าวนั้นจะคอยปกป้องคุ้มครองวัดและผู้คนที่เข้ามากราบไหว้บูชาพระพุทธรูปภายในบริเวณวัดให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองซึ่งในทุกๆวันจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเคารพกราบไหว้

พระพุทธรูปและมาทำบุญให้กับวัดแจ้งกันอยู่เป็นประจำเจอนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นอกจากจะมาทำบุญแล้วก็จะมาชมความงามของศิลปะวัฒนธรรมและการก่อสร้างภายในบริเวณวัดซึ่งมีการสร้างไว้อย่างสวยงามจนกลายเป็นที่เลื่องลือให้กับชาวต่างชาติได้เดินทางมาชมความงดงามกัน

 

สนับสนุนโดย  แทงหวยออนไลน์