ความรู้ที่เกี่ยวกับประเทศอิหร่าน

ในอดีตนั้นอาณาจักรเปอร์เซียถือได้ว่าเป็นอาณาจักรที่กว้างใหญ่ไพสารและเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อดินแดนทางด้านเอเชียตะวันออก เอเชียกลาง อินเดีย อียิปต์ และ เมดิเตอร์เรเนียนซึ่งก็ถือได้ว่ามันเป็นอารยธรรมที่มีความเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้แต่ที่นี่นั้นได้มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่ง

ซึ่งได้เป็นข้อจำกัดต่อการขยายดินแดนนั้นก็คือภูมิประเทศที่นี่มันห่วยแตกมากๆและนั่นกยังรวมไปถึงประเทศอิหร่าน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ครอบครองพื้นที่แห่งนี้ในปัจจุบันหลายคนก็อาจจะสงสัยแล้วว่าดินแดนของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อย่างเปอร์เซียมันจะไปห่วยแตกได้อย่างไรเราลองมาดูแผนที่ทางภูมิศาสตร์ของประเทศอิหร่านกันก่อนลักษณะภูมิประเทศมากกว่าร้อยละ15ปกคลุมไปด้วยเทือกเขาสูงทางด้านตะวันตกของประเทศมันคือที่ตั้งของเทือกเขา zagros Mountains

โดยพื้นที่บริเวณแห่งนี้จะเป็นแนวของเทือกเขาวางเรียงตัวกันซ้อนกันอย่างหนาแน่นในขณะทางด้านทิศเหนือจะเป็นที่ตั้งของเทือกเขา Alborz โดยทั้งตัวเทือกเขา zagros และ Alborz ต่างก็มส่วนสำคัญอย่างมากในการปกป้องป้องกันโดยที่ที่เป็นหัวใจสำคัญของประเทศซึ่งได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ภายในไว้โดยตลอดในปัจจุบันนี้ ประเทศอิหร่าน มีเมืองที่มีประชากรได้อาศัยอยู่เกิน1ล้านคนมากถึง8เมืองด้วยกันโดยเฉพาะเมืองเตหะรานซึ่งได้เป็นเมืองหลวงสำหรับมีประชากรอาศัยอยู่ในเมืองนี้มากถึง8.66ล้านคนยกเว้นแต่เมืองAhavz เพียงเมืองเดียวเท่านั้นที่ได้อยู่ห่างไกลออกไปจากใจกลางของประเทศ

โดยได้มีภูเขาคอยเป็นเกาะกำบังเอาไว้จากภูมิประเทศของอิหร่านที่มีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงสลับสับซ้อนไปมานั้นมันจึงได้กลายมาเป็นตัวกำเนิดแบ่งแยกผู้คนภาษาวัฒนธรรมออกจากกันอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาวัฒนธรรมที่หลากหลายที่ได้เกิดขึ้นในดินแดนแห่งนี้แต่มันก็มีจุดด้อยที่สำคัญอย่างหนึ่งนั่นก็คือการเดินทางไปมาระหว่างในพื้นที่นั้นมันจึงทำได้อย่างยากลำบากมากๆอีกทั้งการมีกลุ่มคนที่ได้อาศัยกันอยู่หลากหลายนั้นในการที่จะอาศัยอยู่ร่วมกันจำเป็นจะต้องมีกฏระเบียบที่เคร่งครัดและยังได้มีบทลงโทษที่รุนแรงทำให้การติดต่อกับสังคมภายนอกอื่นจึงทำได้อย่างยากลำบากเมืองใหญ่อย่างหลักของอิหร่านนั้น

โดยปกติแล้วจะตั้งอยู่บนที่ราบสูงระหว่างหุบเขาที่มีภูเขาสูงรายล้อมอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งมันมาข้อดีและข้อเสียของมันในด้านหนึ่งมันเหมือนกันเป็นเกาะป้องกันการรุกรานจากชนชาติอื่นที่ต้องการเข้ามารุกรานเพื่อที่จะยึดครองธรรมชาติที่เห็นในชัดก็คือในแนวของเทือกเขาซึ่งเป็นแนวเทือกเขาทางด้านทิศตะวันตกติดกับประเทศอิรักมันเปนจุดยุทธ์ศาสตร์ในการปกกันที่สำคัญ