กำเนิดเพชรพญานาค

ความเชื่อความศรัทธาต่อพญานาคราชในปัจจุบันทำให้กระแสของพญานาคในด้านต่างๆได้รับความนิยมเป็นอย่างมากหนึ่งในนั้นคือ เพชรพญานาค ที่ใครหลายๆคนอยากมีไว้บูชาเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของพญานาคราชที่ทำหน้าที่ปกปักรักษาพระพุทธศาสนา

ซึ่งเพชรพญานาคยังมีอนุภาพเสริมความเป็นมงคลหลากหลายประการทำให้ได้รับความนิยมในการบูชามากแต่ก่อนจะบูชาธาตุกายสิทธิ์ที่เรียกว่า เพชรพญานาค นั้นรู้หรือไม่ว่าแท้ที่จริงแล้วกำหนดของเพชรพญานาคเป็นอย่างไรและความแตกต่างระหว่างเพชรพญานาค มณีนาคราช 

โดยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า แก้วพญานาค หรือ แก้วจันทรกาลมีความเป็นมาและที่ต่างกันแม้ในปัจจุบันจะมีความเข้าใจโดยรวมว่า เพชรพญานาค กับ มณีนาคราชนั้นเป็นสิ่งเดียวกันเพราะเกิดจากการบำเพ็ญบารมีของพญานาคก็ตามแต่ในตำนานคือเป็นมาของการกำเนิดของพญานาคกับมณีนาคราชมีความแต่ต่างกันดังที่จะเล่าต่อไปนี้การกำเนิดของเพชรพญานาคตามความเชื่อในตำนานได้มีอยู่ว่า

เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ที่3ในพระทระกลับนี้ได้ถืออุบัติขึ้นมาแผ่นดินก็ได้สั่นสะเทือนไปทั้ง3ภพเนื่องจากเป้นความธรรมดาของผู้มีบุญบารมีมากจึงได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นหนึ่งในเหตุการที่สำคัญคือการเกิดฝนโบกขรพรรษ

ซึ่งได้เป็นน้ำฝนที่เป็นสีใสแดงเหมือนแก้วทับทิมีความพิเศษคือหากใครที่ปรารถนาอยากให้เปียกไปทั้งร่างกายแต่ถ้าหากว่าใครที่ไม่อยากให้เปียกระอองฝนก็จะไม่ไปโดนกายแม้แต่น้อยเมื่อฝนได้ซาลงแล้วพื้นดินก็ใสสะอาดฝนบางส่วนที่ได้ตกลงมาได้ดึงดูดธาตุทั้ง4เข้าหากันคือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม และ ธาตุไฟ และได้รวมเป็นหนึ่งเดียวมันได้เกิดเป็นเพชร7สีมณี7แสงที่สหว่างไปทั่ว

นอกจากนี้ยังได้มีอนุภาพในตัวเองรัศมีของเพชร7สีมณี7แสงได้แผ่ไปทั่วทั้งพิภพเป็นเวลายาวนานกว่า7วัน7คืนแสงสหว่างของเพชร7สีได้เปล่งแสง7ประการรัศมีส่องไปไกลถึงเมืองบาดาล7แห่งเหล่าพญานาคทั้งหลายได้เห็นแสงนั้นก็เกิดความประหลาดใจ

โดยเฉพาะพญานาคราชสุนันโทนาคราชพญานาคผู้เป็นใหญ่ที่ครองเมืองบาดาลทั้ง7ท่านจึงได้อธิษฐานจิตถ้าอยากทราบปรากฏการณ์นี้ด้วยบุญญาบารมีของพญานาคราชสุนันโทที่ได้สะสมเอาไว้มายาวนานตั้งแต่อดีตชาติจึงทำให้ท่านได้ทราบว่าแสง7ประกานที่ส่องมาไกลถึงแดนบาดาลคือเพชร7สีมณี7แสงที่เกิดจากบารมีพระโพธิญาณขององค์สมเด็จพระสมมาสมพุทธเจ้า

ขณะเดียวกันพญานาคราชสุนันโทก็ได้รู้ถึงการอธิษฐานจิตของตนเองในอดีตชาติว่าจะทำหน้าที่ในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนารวมถึงการปกปักรักษาดวงแก้วที่มมีค่าถือว่าเป็นสมบัติที่สำคัญของพระพุทธศาสนาอีกด้วยให้คงอยู่สืบไป

 

สนับสนุนโดย.  คาสิโนออนไลน์ได้เงินจริงฝากขั้นต่ำ100